luni, 21 decembrie 2015

CULTURĂ - O lansare mult, foarte mult așteptată!

       
Vasile V. Filip și Menuț Maximinian ne-au oferit azi, 17 decembrie 2015, orele 11,00, la Consiliul județean Bistrița-Năsăud - dar de Crăciun - reîntâlnirea cu „cartea-baliză”, monografia „CULTURA TRADIȚIONALĂ IMATERIALĂ ROMÂNEASCĂ DIN BISTRIȚA-NĂSĂUD” - VOL.II -...MUNCI ȘI ZILE ÎN ȚINUTUL BISTRIȚEI ȘI NĂSĂUDULUI”. O impresionantă lucrare științifică de 580 de pagini + peste 200 de fotografii, foarte frumoasă - o spun ca bibliofil - și foarte bine lucrată, grație poetului Vasile George Dâncu, directorul Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NOASTRĂ , CA LOCUITORI AI ACESTOR „MELEAGURI DE LEGENDĂ TRANSILVANĂ”, AI BISTRIȚEI ȘI NĂSĂUDULUI! 
S-a tipărit prin susținerea în principal a Consiliului județean Bistrița-Năsăud, a CJC-BN. Îi felicităm pentru oportuna lor implicare! În deschidere au luat cuvântul oficialitățile, reprezentanții autorizați ai celorlalte instituții județene de cultură, ai Bisericii ortodoxe. Oficialitățile s-au retras în grabă. Prezența lor era așteptată la alte manifestări importante acum la final de an. În tihnă, s-a discutat apoi, într-un cadru, mai restrâns, de convergență și evidentă afinitate intelectuală. Moderatori au fost Gavril Țărmure, coordonatorul și animatorul culturii județene și Andrei Moldovan, binecunoscut critic și istoric literar, președintele scriitorimii din județul nostru. Au vorbit cu mult miez: prof. univ. dr. ION CUCEU, prof. univ. dr. TUDOR SĂLĂGEAN, conf. univ. dr. ALINA BRANDA, distinși reprezentanți ai Almei Mater Napocensis, universitatea mea de suflet, încă de acum 40 de ani!, specialiști apreciați în etnologie și etnografie și poetul VASILE GEORGE DÂNCU, directorul Editurii clujene Școala Ardeleană. Au descifrat mai multe direcții de acțiune în abordarea tematică a celor doi autori: prof. dr. Vasile V. Filip și Menuț Maximinian. Și-au mai expus punctul de vedere: Virginia Linu - păstrătoare și prezentatoare a minunatului costum popular românesc din zona noastră, contribuind la realizarea a ceea ce se cheamă „folclorul viu, nealterat”, Maica Veronica, stareța Mânăstirii Dobric, prof. Ioan Seni, președintele Despărțământului ASTRA din Năsăud și prof. Liviu Păiuș de la Rodna. Autorii au mulțumit la final tuturor și au promis că vor scoate și cel de-al III-lea volum, ultimul al monografiei „CULTURA TRADIȚIONALĂ IMATERIALĂ ROMÂNEASCĂ DIN BISTRIȚA-NĂSĂUD”, ținând cont de toate observațiile făcute de cei prezenți. A fost un moment emoționant, reușit, îndelung așteptat.
FELICITĂRI AUTORILOR! EDITORULUI & SPONSORILOR!
Despre conținutul cărții voi reveni cu o analiza separată pe www.mirceaibatranu.ro
Mircea Seleușan-Bătrânu

Un comentariu: