sâmbătă, 14 mai 2011

ELENA-EGRETA MARC – Premieră: Manual bistriţean de engleză pentru adulţi!

La nivel naţional sunt foarte puţini autorii de manuale serioase, cu metodă şi conţinut adecvat pentru învăţarea limbilor străine. Marea majoritate a volumelor din domeniu, puse în circulaţie în ultimii ani, sunt fie calchiate după  exemplarele de referinţă ale marilor case de editură europene sau americane, fie simple traduceri ale acestora. Originale, subliniez, sunt doar câteva. Aici nu-i vorba neapărat de « oul lui Columb » cât de profesionalismul, talentul şi dăruirea dascălului de a reuni, în deplină consonanţă, cerinţele obiective ale nivelului de limbă urmărit, specificul naţional şi vârsta şi orizontul de aşteptare al potenţialului « elev ». E mai dificil de realizat un bun manual decât o creaţie literară obişnuită. Ca problematica să fie şi mai complicată, să notăm că demersul se adresează maturilor. Discutăm despre lucrarea d-nei profesoare Elena-Egreta Marc - Five o'clock tea - English for beginners - /Engleza pentru începători/Ed. Nova Didactica, Bistriţa, 2011.
Pentru noi românii este mai uşor să învăţăm, să spunem, italiana, franceza sau spaniola deoarece originea latină, comună, îşi va spune cuvântul şi vom găsi foarte multe punţi de legătură ce ne vor facilita posibilele apropieri. Nu la fel se prezintă situaţia când în cauză este implicată o limbă germanică sau cu filiaţie de acest tip, sau un complex lingvistic unde elementele latine coexistă cu cele germanice. Acesta este şi cazul Limbii Engleze. Abordarea sa, din punctul nostru de vedere, al românilor, e o permanentă pendulare între „ştiu”, „asta cunosc, mi se pare cunoscut” şi „asta n-am mai auzit niciodată”, „ce să fac?”, „de unde s-o iau?”. La vârsta fragedă a copilăriei, legătura dintre cauză şi efect nu joacă un rol atât de mare în plan psihosomatic ca la maturitate. Jocul, curiozitatea, plăcerea de a se regăsi într-un alt univers lingvistic, dorinţa de a-i face pe plac d-nei profesoare , o memorie neuzată/ aspect esenţial/, sunt suficiente argumente pentru a-l face pe copil să învețe, aproape pe nesimţite, noua limbă modernă. În cazul adultului, actul învăţării solicită răspunsuri clare la întrebarea „de ce?”, la fiecare element nou adăugat. Explicaţia primită trebuie să fie satisfăcătoare, altfel nu se va înregistra niciun  progres. Să nu uităm şi de teama sa în pronunţia cuvintelor în engleză, complet diferită de cea dobândită în limba maternă. Actul de memorare, fundamental, obligatoriu şi în acest domeniu, poate să prezinte derapaje, fireşte, direct proporţionale cu vârsta cursantului. Eşti mai tânăr ţii minte mai uşor. Eşti ajuns la cea „de-a doua tinereţe”, poţi uita şi de ce te-ai apucat să înveţi engleza... Lăsând gluma la o parte, indiferent de categoria de adulţi, toate inconvenientele vor fi depăşite doar atunci când motivaţia e una hotărâtoare: învăţarea limbii engleze apare ca şi condiţie sine qua non pentru continuarea unor studii în străinătate, pentru ocuparea unui post, pentru afaceri, pentru emigrare în Anglia sau SUA, Canada, etc. Five o'clock tea - English for beginners -  este o cale sigură pentru reuşita dumneavoastră în domeniul Limbii Engleze, dacă aveţi deja un minim bagaj de cunoştinţe lexicale şi gramaticale. Conţinutul se adresează debutantului aflat la finele nivelului A1, vizând structurile de substanţă ale lui A2 şi, la final, chiar B1 – utilizarea independentă a limbii străine. Garanţia o reprezintă, în primul rând, incontestabila competenţă şi experienţă profesională a autoarei, d-na prof. Elena-Egreta Marc. Activează în învăţământ de peste două decenii. Are gradul didactic I. Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul formării profesionale a colegilor de specialitate, cu mult succes. A organizat, de câţiva ani, cursuri de învăţare a limbii engleze pentru adulţi de o manieră foarte modernă: „Five o clock tea” – ceaiul de de la ora cinci, celebrul ceai-pretext pentru reuniunile engleze de după masa, servit efectiv cursanţilor, orchestrând astfel o ambianţă aproape familială pentru grupul de lucru, contribuind direct la anularea inhibiţiilor şi facilitând învăţarea mult mai lesnicioasă a noii limbi. Experienţa acumulată a fost materializată de d-na prof. Elena-Egreta Marc în cursul de faţă şi de aceea înclin să cred că densitatea materiei lexico-gramaticale din manual precum şi dozajul, stabilit deja practic în sutele de ore predate, reprezintă o certitudine că parcurgerea acestuia va da rezultatele scontate. Dacă doriţi să o cunoaşteţi pe autoare şi să intraţi în posesia cărţii, participaţi marţi, 17 mai , orele 15,30, la Casa Corpului Didactic din Bistriţa, la lansare şi la o întâlnire tip tea cu toţi anglofilii bistriţeni.
   Mircea I. Bătrânu  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu